KPN Mooiste Contactfonds steunt draagbare kunstnier in nieuwe samenwerking met Nierstichting

Het KPN Mooiste Contact Fonds start een samenwerking met de Nierstichting. Het doel: de draagbare kunstnier, waarin mobiele technologie een belangrijke rol speelt, snel dichterbij brengen.

“Met een draagbare kunstnier maken we de wereld van nierpatiënten groter en verbinden we ze met hun omgeving,” licht Mark Versteegen, manager KPN Mooiste Contactfonds de samenwerking toe.
Veel mensen met een nierziekte zijn afhankelijk van dialyse om in leven te blijven. Een immens zware opgave, die veel tijd en energie vergt en sociaal isolement kan veroorzaken. De draagbare kunstnier geeft vrijheid en energie terug aan nierpatiënten en maakt hun wereld groter. “Het KPN Mooiste Contact Fonds verbindt al 8 jaar kwetsbare groepen met de wereld. Daarom past deze samenwerking met de Nierstichting zo goed. Onze technologie kan een belangrijke rol gaan spelen bij het ‘mobiel’ maken van de draagbare kunstnier,” aldus Mark Verstegen.

Kunstnier klein, wereld groot
Het KPN Mooiste Contact Fonds levert in eerste instantie een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. “Nierpatiënten zijn gevangen in leven vol beperkingen. Door de kunstnier klein te maken, maken we de wereld van nierpatiënten weer groter. Dát willen wij zo snel mogelijk realiseren voor nierpatiënten. Deze samenwerking levert hierin een substantiële bijdrage, waar we ontzettend blij mee zijn,” aldus Tom Oostrom, directeur Nierstichting. Samen met de Nierstichting kijkt KPN Mooiste Contact Fonds naar verdere invulling van deze samenwerking, waaronder de mogelijkheden om KPN medewerkers in te zetten als vrijwilligers.

KPN Mooiste Contact Fonds
Met het Mooiste Contact Fonds ondersteunt KPN initiatieven van verschillende maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Het KPN Mooiste Contact Fonds zet techniek, middelen en mensen in om daar wat aan te doen.

Download persbericht