Nierstichting op geen enkele wijze betrokken bij fraude

In de pers zijn recent enkele artikelen verschenen die de indruk wekken dat de Nierstichting betrokken zou zijn bij mogelijke frauduleuze handelingen rondom de bouw van het KPMG hoofdkantoor in Amstelveen tussen 2005 en 2010.

De Nierstichting neemt met klem afstand van deze suggestieve berichtgeving. Het betreft namelijk een fiscaal onderzoek naar een partij die in het verleden geld gedoneerd heeft aan de Vereniging Vrienden van de Nierstichting. De Nierstichting werkt er aan om alle ontbrekende details met betrekking tot deze donatie op korte termijn in beeld te krijgen en bekijkt de feiten vanaf 2005 opnieuw. In het kader van zorgvuldigheid vergt dit enige tijd.

Lees meer over de feiten en achtergronden, voor zover op dit moment bij de Nierstichting bekend.

Download persbericht