Bijna 5.000 mensen leven met een nier van een levende donor

Nierdonatie bij leven is van levensbelang. Er is namelijk een groot tekort aan donornieren. Uit recent GfK-onderzoek van het platform Nierdonatie bij leven, blijkt dat 85% van de Nederlanders een nier wil ontvangen bij een ernstige nierziekte. 89% weet dat dit ook kan via nierdonatie bij leven. In principe is een groot deel bereid om dit te doen, als zij hiermee het leven kunnen redden van een familielid. Dat een transplantatie dialyse kan voorkomen is minder bekend. Ook weet men niet hoe zwaar dialyse is. Bijna 60% denkt ten onrechte dat dialyse zoiets is als een bloedtransfusie. Om aandacht te vragen voor nierdonatie bij leven, voeren de Nierstichting, de Nierpatiƫnten Vereniging Nederland en Stichting Anonieme Nierdonatie tijdens de Donorweek de campagne Geven bij leven.

Nierdonatie bij leven is van groot belang wegens het tekort aan donornieren. In totaal leven in Nederland op dit moment ongeveer 10.000 mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. Hiervan zijn 4.958 nieren afkomstig van levende donoren. Nederland loopt in Europa voorop als het gaat om het aantal transplantaties met levende donoren. In 2015 vonden 983 transplantaties plaats, waarvan 513 (52%) met een nier van een levende donor. 2 In 63 gevallen is deze nier afkomstig van een anonieme donor. Het aantal van bijna 1.000 transplantaties per jaar is echter nog lang niet voldoende om alle nierpatiënten op tijd aan een nieuwe nier te helpen.

Grote bereidheid tot nierdonatie bij leven

Ondanks het tekort, komt uit GfK-onderzoek van het platform Nierdonatie bij leven naar voren dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders bereid lijkt te zijn om een nier te doneren. De grootste bereidheid zien we voor donatie aan kinderen, partners en ouders, broers en zussen. Die kunnen op 60% steun rekenen. Bij vrienden en overige familieleden is dit percentage beduidend lager (respectievelijk 35 en 34 procent). Belangrijkste reden om geen nier te doneren, is dat men bang is om de eigen gezondheid in gevaar te brengen.

Op het moment dat de keuze is gemaakt, maar uit onderzoek naar voren komt dat de nier niet geschikt is om het familielid te redden, zou meer dan twee derde toch doorgaan met de donatie om een andere nierpatiënt te helpen. De helft geeft hierbij aan dit alleen te doen als hun familielid een nier krijgt van een ander.

Twee levens in plaats van één

Iedereen kan nierschade krijgen en die is onomkeerbaar. 1,7 miljoen mensen in Nederland hebben chronische nierschade. In totaal zijn ruim 16.000 mensen afhankelijk van een nierfunctievervangende behandeling: niertransplantatie of dialyse. Dialyse houdt patiënten in leven, maar biedt geen genezing en kan niet voorkomen dat de gezondheid verder achteruitgaat. Dialyse kost veel tijd (minimaal driemaal vier uur per week) en put uit. Het wordt wel vergeleken met iedere keer opnieuw een marathon lopen. Nierdonatie bij leven maakt het mogelijk te transplanteren vóórdat iemand aan de dialyse moet.

“Geven is makkelijker dan ontvangen. Voor mij was het niet eens een vraag of ik het zou doen. Ik voel me sterk verbonden met Puk, evenveel als met onze kinderen. En ik was ervan overtuigd dat ik het aankon”, aldus Diny, die bijna acht jaar geleden een nier gaf aan haar partner Puk. “Voor mij betekent nierdonatie bij leven dan ook twee levens in plaats van één.”

Nierdonatiebijleven.nl

Om mensen te informeren over het traject van donatie en transplantatie hebben de Nierstichting, de Nierpatiënten Vereniging Nederland en Stichting Anonieme Nierdonatie het platform nierdonatiebijleven.nl opgezet. Door het bieden van informatie, ervaringsverhalen en het telefoonteam Donor voor Donoren (met ervaringsdeskundige vrijwilligers), zijn mensen in staat om een weloverwogen besluit te nemen over nierdonatie bij leven.

Verantwoording onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd via een online vragenlijst. Het is representatief op basis van leeftijd, geslacht en opleiding. N = 1.001 Nederlanders van 18 jaar en ouder zijn ondervraagd. De vragenlijst is rondgestuurd in de periode 5 augustus t/m 15 augustus 2016. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau GfK in opdracht van Nierdonatie bij Leven.

Download persbericht