Onderzoek

De Nierstichting wil nierschade vaker voorkomen, de diagnose en behandelingen voor nierziekten en nierfalen verbeteren, bijdragen aan de kwaliteit van leven én in de toekomst genezing van nierziekten mogelijk maken. Onderzoek en innovatie zijn daarvoor onmisbaar. Daarom maken wij onderzoek, projecten en samenwerking (mede) mogelijk, die écht verschil (gaan) maken voor het leven van nierpatiënten.

Aanvragen voor subsidies op onderstaande thema's verlopen via Calls for proposal, en soms op directe uitnodiging door de Nierstichting. Daarnaast heeft de Nierstichting Calls die thematisch vrij zijn, en open staan voor brede competitie (binnen de voorwaarden van de Call).

NierstichtingChallenge

Als zorgprofessional die werkt met patiënten met nierfalen ken je de behoeften van je patiënten door en door. Je hebt vanuit de dagelijkse praktijk waarschijnlijk allerlei goede, innovatieve ideeën waarmee de zorg flexibeler en patiëntgerichter kan worden. Deze ideeën kunnen nu meedoen aan de NierstichtingChallenge!

Transplantatie stimuleren

Transplantatie is voor veel patiënten met eindstadium nierfalen de beste behandeling. Als dat ook mogelijk is, moeten patiënten gemiddeld ruim 3 jaar wachten op een donornier. Jaarlijks overlijden mensen op de wachtlijst omdat een donornier te laat komt. Als een nier op tijd komt, blijft de onzekerheid groot: hoe lang blijft die functioneren? En de zware medicatie na transplantatie kan heftige bijwerkingen veroorzaken.

De Nierstichting wil meer transplantaties laten plaatsvinden én de kwaliteit van de transplantatiezorg verbeteren. Daarvoor financieren we onder meer onderzoek naar betere matching tussen nierdonor en ontvanger, en leefstijlbegeleiding na transplantatie.

Vragen?

Neem contact op met programmamanager Mariëtte Kraayvanger: mariettekraayvanger@nierstichting.nl.

Dialyse verbeteren

Dialyse redt levens, en is de enige levensreddende behandeling bij nierfalen, als transplantatie (nog) niet kan. Maar dialyse vermindert de regie over je leven, en is zwaar. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. Veel patiënten zeggen: 'dialyseren is geen leven, maar óverleven'. Dat moet anders.
De Nierstichting wil betere dialysebehandelingen. En patiënten zelf actief laten meebeslissen daarover. Zo krijgen zij de best mogelijk behandeling, met zo min mogelijk impact op hun leven en meer kwaliteit van leven.

We financieren projecten die bijdragen aan de draagbare kunstnier, onderzoek naar verbetering van de vaattoegang en een Nederlands keuze-instrument voor de optimale behandeling.

Vragen?

Neem contact op met programmamanager Jasper Boomker: JasperBoomker@nierstichting.nl, of programmamanager Mariëtte Kraayvanger: mariettekraayvanger@nierstichting.nl.

Nierziekten genezen

Chronische nierschade of nierfalen zorgt voor ernstige beperkingen, is onomkeerbaar en wordt doorgaans erger. Gezond leven en medicatie kunnen verergering van nierschade hooguit vertragen. Bij nierfalen is dialyse of transplantatie levensreddend, maar de impact en onzekerheid verdwijnen niet. Behandelen is dus geen échte oplossing. Nierziekten genezen wel.

De Nierstichting stimuleert daarom baanbrekend onderzoek naar herstel van nierschade én genezing van onderliggende nierziekten. Zo investeren we in stamcelonderzoek. Het gaat vaak om innovatieve, risicovolle projecten met een fundamenteel karakter, die pas op langere termijn leiden tot resultaat (of niet). Dat vinden we acceptabel vanwege het enorme belang voor nierpatiënten wereldwijd.

Vragen?

Neem contact op met programmamanager Jasper Boomker: JasperBoomker@nierstichting.nl.

Nierschade voorkomen

Door de stijgende levensverwachting en ongezonde leefgewoonten hebben steeds meer mensen een verhoogd risico op chronische nierschade. Het gaat vooral om mensen die medicijnen gebruiken tegen hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten. Maar de opsporing van nierschade blijft achter.
Een miljoen mensen in Nederland hebben chronische nierschade. Bij een geschatte 500.000 daarvan is dat niet opgespoord of niet bekend bij de huisarts. Die mensen lopen onnodig veel risico om vroegtijdig te sterven aan nierfalen en hart‑ en vaatziekten.

De Nierstichting wil tijdige opsporing verbeteren en verergering van nierschade tegengaan, via preventie die specifiek is voor nierproblemen (en nog niet opgepakt door andere organisaties). We richten ons vooral op gezonde leefstijl, verbeteringen in de zorg en 'nierveilig' medicijngebruik. Eerder maakten we samen met anderen bijvoorbeeld de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Vragen?

Neem contact op met Annemiek Dorgelo: annemiekdorgelo@nierstichting.nl.

Meer kwaliteit van leven

Een nierziekte trekt een wissel op je lichaam én je leven. Een gezin, werk en een sociaal leven zijn niet vanzelfsprekend als je ernstige nierschade of nierfalen hebt. De grootste wens van veel nierpatiënten is: een gewoon leven kunnen leiden. De Nierstichting wil zorgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Daarom wil de Nierstichting nierpatiënten meer regie geven over hun leven, en voldoende energie om mee te doen in de samenleving. We willen zelfmanagement en de zorg verbeteren, en patiënten ondersteunen op sociaal, maatschappelijk en financieel gebied - voor zo ver andere (gemeentelijke en landelijke) regelingen hierin tekortschieten.

Vragen?

Neem contact op met programmamanager Andrea Nijhuis: AndreaNijhuis@nierstichting.nl.