Overzicht projecten

317 resultaten, resultaat 1 tot en met 20.

Zoekmethode

Sorteer op: Projectcode / Programma / Startdatum

Zorginterventie nierveilig medicijngebruik in apotheek: nier check & gesprek

Projectcode VKF2P04 Projectleider Mevrouw dr. E.S. Koster Organisatie UMC Utrecht Programma Overige preventie

Het doel van dit project is het effect van een nieuwe zorginterventie "Nier Check & Gesprek" te evalueren met als uiteindelijk doel nierveilig medicijngebruik te bevorderen. Het project behelst het opsporen van patiënten met een nog niet bekende verminderde nierfunctie en het geven van farmacothe...

Magnetic resonance imaging to assess organ quality during normothermic machine perfusion of deceased donor kidneys

Projectcode 17OI01 Projectleider De heer dr. C. Moers Organisatie UMC Groningen Programma Innovatie

Onderzoeken in hoeverre MRI-scans de kwaliteit van donornieren (urineproductie, zuurstofgebruik, vaatweerstand en het microscopische beeld van het nierweefsel) vóór transplantatie kunnen voorspellen. Vervolgens de relevante MRI-biomarkers testen in vervolgexperimenten. Uiteindelijk een preciezere...

The gut-kidney axis on-a-chip that allows kidney disease interventions studies

Projectcode 17OI13 Projectleider mevrouw Prof.dr. R Masereeuw Organisatie Institute for Pharmaceutical Sciences Programma Innovatie

Ontwikkelen van een darm-nier chip om de vorming en opname van uremische toxines in de darm en vervolgens de uitscheiding in de urine door de nier na te bootsen. Meer inzicht in de bijdrage van een verstoorde darmwerking aan CKD. Uiteindelijk het ontwikkelen van interventies die bij nierpatiënten...

NIer Gerichte Research van Arterie tot Mens: centrale rol voor Magnesium++ (NIGRAM2-plus)

Projectcode 16TKI02 Projectleider De heer dr. M.G. Vervloet Organisatie VU Medisch Centrum Amsterdam Programma Overige onderzoek

Het NIGRAM2plus consortium zal met behulp van cel- en dierstudies, klinische cohorten en interventiestudies onderzoek doen naar in de rol van CPP en magnesium op vaatverkalking en -ontsteking. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van nieuwe behandelingen om hart- en vaatziekten bij chronisch...

Validation and Mechanistic Studies of Novel Compounds for Polycystic Kidney

Projectcode 17PhD02 Projectleider Mevrouw prof.dr. D.J.M. Peters Organisatie Leids Universitair Medisch Centrum Programma PhD Student

Het doorontwikkelen van stoffen die op basis van een uitgebreide analyse van 2000 stoffen geselecteerd zijn als potentiële medicijnen die cystegroei kunnen vertragen, maar niet schadelijk zijn voor de cellen. Het toepassen van een combinatie van analyses om het meest effectieve medicijn te select...

K+onsortium

Projectcode CP16.01 Projectleider De heer prof. dr. E.J. Hoorn Organisatie Erasmus MC Programma Consortia

Het beschermende effect van kalium op de nier, het hart en de bloedvaten bestuderen en het onderliggende mechanisme van dit effect ontrafelen.

Immunological monitoring in membranous nephropathy: guidance toward individualized therapy

Projectcode 17PhD12 Projectleider De heer prof.dr. J.F.M. Wetzels Organisatie Radboudumc Programma PhD Student

Nagaan of het mogelijk is om de behandeling van membraneuze nefropathie beter op de individuele patiënt aan te passen door middel van metingen van antistoffen. Doel is minder risicovolle ingrepen (bijv. nierbiopsie) en een kortere behandeling met afweeronderdrukkende medicijnen, waardoor minder c...

Strike while the iron is hot: hepcidin-mediated protection against hemoglobin-induced acute kidney injury

Projectcode 16OKG04 Projectleider Mevrouw dr. R.P.L. van Swelm Organisatie Radboudumc Programma Kolff

Ontrafelen van de rol van systemisch hepcidine en nierhepcidine bij de bescherming tegen acute nierschade veroorzaakt door hemoglobine.

Three-dimensional bioprinting of vascularized kidney tubules for uremic toxin removal

Projectcode 17PhD16 Projectleider mevrouw Prof.dr. R Masereeuw Organisatie Institute for Pharmaceutical Sciences Programma PhD Student

Ontwikkelen van 3D geprinte nierbuisjes omringd door bloedvaatjes in een microvloeistofsysteem en bestuderen van de uitscheiding van afvalstoffen. Vervolgens de kennis als basis gebruiken voor de ontwikkeling van implanteerbare nierfunctievervangende therapie in de toekomst.

Functional reprogramming of renal epithelial cells; paving the road for progression from acute kidney injury to chronic kidney disease

Projectcode 16OI11 Projectleider De heer dr. J. van der Vlag Organisatie Radboudumc Programma Innovatie

Bestuderen van de herprogrammering van nierepitheelcellen. Daarnaast identificeren van mogelijke aangrijpingspunten voor nieuwe middelen om ontsteking bij acute nierschade te reguleren en zodoende herstel te bevorderen.

Vitamin D and vitamin K: the perfect team for cardiovascular health for kidney patients

Projectcode 16OKG02 Projectleider Mevrouw dr. ir. A.J. van Ballegooijen Organisatie VU Medisch Centrum Amsterdam Programma Kolff

Onderzoeken van de interactie tussen vitamine D en K in relatie tot de verschillende stappen in het proces van vaatverkalking tot sterfte aan hart- en vaatziekten in populaties van patiënten met chronische nierschade in verschillende fasen van de ziekte (mensen met een hoog risico op chronische n...

Post-transcriptional regulation as a key driver of intrinsic kidney regeneration

Projectcode 16OKG16 Projectleider De heer R. Bijkerk Organisatie Leids Universitair Medisch Centrum Programma Kolff

Het leveren van een eerste bewijs dat het proces van post-transcriptionele regulatie onder invloed van miR-132 een aangrijpingspunt kan zijn voor therapeutische strategieën om het zelfherstellende vermogen van de nier te versterken.

More permanent remission with Levamisole as adjuvans therapy to corticosteroids in children with the first episode of idiopathic nephrotic syndrome

Projectcode CP16.03 Projectleider Mevrouw dr. A.H.M. Bouts Organisatie Emma Kinderziekenhuis AMC Programma Consortia

Het ontwikkelen van een behandeling voor kinderen met idiopathisch nefrotisch syndroom (INS) die het risico kan verkleinen dat de ziekte na de eerste keer terugkomt. Daarnaast met behulp van biomarkers het risico op terugkomst van de ziekte, de prognose en de respons op behandeling voorspellen om...

Microcirculatory and renal oxygenation effects of new hemoglobin based oxygen carriers (HBOC) for the prevention and treatment of acute kidney injury (AKI)

Projectcode 17OI10 Projectleider De heer prof.dr. C Ince Organisatie Erasmus MC Programma Innovatie

Onderzoeken van de toepassing van een nieuwe generatie van zuurstofdragende moleculen (hemoglobin based oxygen carriers; HBOCs) om acute nierschade te behandelen. Valideren van de effectiviteit van HBOCs in de behandeling van acute nierschade om de weg te openen voor het introduceren van HBOCs al...

Metabolic salvage strategies to improve transplant outcome

Projectcode 17OI11 Projectleider De heer dr. J.H.N. Lindeman Organisatie Leids Universitair Medisch Centrum Programma Innovatie

Opzetten van een menselijk celsysteem om te onderzoeken of het mogelijk is om donornieren op andere manieren van energie te voorzien en/of schade aan de mitochondriën te beperken door deze tijdelijk uit te zetten of te beschermen. Het uiteindelijke doel is schade aan getransplanteerde nieren te m...

Design and implementation of a Nephro-Geriatric Care Pathway: a road to better national clinical care in older patients with ESRD

Projectcode A1D3P04 Projectleider Mevrouw dr. M. van Buren Organisatie Leids Universitair Medisch Centrum Programma Overige onderzoek

De infrastructuur ontwikkelen voor een landelijk nefrogeriatrisch zorgpad, een database en een biobank, waarbij kennis en ervaring over factoren die een rol spelen bij het bepalen van de prognose en het welbevinden in oudere patiënten met ernstig nierfalen worden verzameld en geëvalueerd.

Systematische implementatie van een E-health zelfmanagement zorgprotocol voor nierdonoren volgens het RE-AIM framework

Projectcode A1D6P02 Projectleider Mevrouw prof.dr. A.W.M. Evers Organisatie Leiden University Programma Donatie & Transplantatie

Implementeren van een E-health zelfmanagement zorgprotocol volgens het RE-AIM model voor nierdonoren in alle niertransplantatiecentra in Nederland. Doel is het verbeteren van de ondersteuning voor (potentiële) nierdonoren bij het omgaan met de gevolgen van hun donatie. Uiteindelijke doel is het i...

Cognitief en adaptief functioneren in relatie tot kwaliteit van leven, bij jonge patiënten met ernstig nierfalen. Een haalbaarheidsstudie.

Projectcode A1D1P05 Projectleider Mevrouw dr. K.J. Oostrom Organisatie Emma Kinderziekenhuis/AMC Programma Donatie & Transplantatie

Onderzoeken van de oorzaken van cognitieve stoornissen en de impact ervan op het adaptief functioneren en de kwaliteit van leven bij kinderen en jongvolwassenen met ernstige nierfalen (chronische nierschade fase 4 en 5 en eindstadium nierfalen). Bovendien nagaan hoe belastend de onderzoeksopzet i...

Mass Spectrometry imaging: an integrative molecular histology approach to assess severity of acute and chronic kidney injury

Projectcode 16OI03 Projectleider Mevrouw dr. C.J. Peutz-Kootstra Organisatie Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Programma Innovatie

Het in kaart brengen van vroegtijdige histologische en microvasculaire afwijkingen in acute en chronische nierschade door veranderingen in stofwisselingsmoleculen te bestuderen met behulp van Mass Spectrometry imaging.

Opening a new window on the progression of chronic kidney disease: simultaneous long-term assessment of blood pressure and kidney oxygenation.

Projectcode 16OI21 Projectleider De heer dr. B.J.A. Janssen Organisatie Cardiovascular Research Institute Maastricht Programma Innovatie

Met behulp van een nieuwe techniek nagaan hoe cruciaal het zuurstofniveau is tijdens de ontwikkeling van nierschade en wanneer in het ziekteproces een zuurstoftekort optreedt. Kennis genereren voor vervolgstudies om therapieën te ontwikkelen die het zuurstofniveau in de nieren op het juiste momen...