Samen maken we het verschil

De Nierstichting wilt nierschade vaker voorkomen, behandelingen verbeteren, bijdragen aan de kwaliteit van leven Ć©n in de toekomst nierziekten genezen. Onderzoek en innovatie zijn daarvoor onmisbaar.

Zorg en innovatie

De Nierstichting maakt onderzoek, projecten en samenwerking (mede) mogelijk, die écht verschil maken voor het leven van nierpatiënten. Bij de afdeling Zorg en Innovatie van de Nierstichting werken de programmamedewerkers, -managers en -adviseurs die de onderzoeken en projecten vanuit de programmalijnen aansturen. In onze Meerjarenstrategie 2017-2020 staat beschreven hoe we dat willen realiseren.

Aanvragen voor subsidies op onderstaande thema's verlopen via Calls for proposals en soms op directe uitnodiging van de Nierstichting.

Nierschade voorkomen

De Nierstichting zet zich de komende jaren in voor minder zoutgebruik, minder zoute producten en bewustwording en ondersteuning van nierpatiënten.

Door vergrijzing en toename van het aantal mensen met diabetes en hoge bloeddruk groeit het aantal mensen met chronische nierschade. De Nierstichting gaat de uitdaging aan om vermijdbare nierschade te voorkomen. Zowel bij mensen die al nierschade hebben als bij mensen die risico lopen nierschade te krijgen.

90% van de mensen met minder ernstige vormen van nierschade krijgen behandeling door de huisarts en praktijkondersteuner. De Nierstichting zet zich in voor het verbeteren van deze zorg. 

Vragen?

Bekijk de pagina over nierschade voorkomen of neem contact op met Annemiek Dorgelo (programmamanager) of Iris Groenenberg (programmamedewerker).

Nierfalen behandelen

Er is nog steeds een groot tekort aan donororganen. Daarbij neemt het aantal mensen dat een transplantatie kan en wilt krijgen toe. De Nierstichting zet daarom in op nierdonatie bij leven en bewustwording van het belang van postmortale orgaandonatie.

De Nierstichting wil dat patiënten kunnen kiezen uit alle mogelijkheden van behandelen, waaronder ook conservatieve behandeling – iets wat nog niet altijd het geval lijkt. De Nierstichting wilt hier haar rol pakken en patiënten de beste zorg bieden.

De patiënt wordt meer centraal gesteld. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die de behandeling meer in lijn kunnen brengen met de patiënt, zoals e-health en de draagbare kunstnier. De Nierstichting staat achter de ontwikkeling van zo'n vraaggericht, flexibel en modulair zorgaanbod.

Vragen?

Bekijk onze pagina over de draagbare kunstnier of neem contact op met Jasper Boomker (programmamanager Draagbare kunstnier). Bekijk ook onze pagina's over dialyse en transplantatie of neem contact op met Mariëtte Kraayvanger (programmamanager Dialyse en transplantatie).

Nierziekten genezen

Het doel van dit thema is nierschade en nierfunctie te herstellen door het inzetten van biologische herstelmechanismen. Dit is op het moment sterk in ontwikkeling en veelbelovend, maar wel een belofte voor de lange termijn. Wij willen vooraan staan in de dynamiek van de regeneratieve geneeskunde zodat de nierpatiënt daar bij succes snel van kan profiteren. Onze ultieme doel is nierziekten te kunnen genezen. 

Regeneratieve geneeskunde richt zich op het functioneel herstel van beschadigde weefsels en organen door gebruik te maken van (de eigenschappen van) weefsels en cellen. Een belangrijke benadering is het inzetten van lichaamseigen stamcellen. Stamcellen kunnen tot nieuwe lichaamseigen niercellen uitgroeien. In de toekomst wordt het misschien mogelijk dat een behandeling van nierfalen gebaseerd op stamcellen de volledige nierfunctie overneemt voor patiënten met nierfalen – een oplossing voor de belastende dialysebehandeling en het tekort aan donornieren. 

Vragen?

Bekijk onze pagina over nierziekten genezen of neem contact op met Jasper Boomker (programmamanager) of Wouter Eijgelaar (programmamanager).

Onderzoek en innovatie

De Nierstichting werkt aan het versterken van de kwaliteit van het Nederlandse nefrologische onderzoek. Ons onderzoeksprogramma draagt hieraan bij. Ook richten we ons op het initiëren en versterken van internationale samenwerking op het gebied van onderzoek.

Vanuit maatschappelijk oogpunt bestaat de behoefte de kloof te overbruggen tussen de uitkomsten van onderzoek en daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit van leven. Door het versterken van innovatie en valorisatie willen we de impact voor de patiënt vergroten. Bijvoorbeeld door het financieren van publiekprivate samenwerkingen tussen universiteiten en bedrijven. Zodat innovaties sneller naar de markt kunnen worden gebracht.

Vragen?

Bekijk onze pagina over Calls for proposals of neem contact op met Arjen Rienks (programmamanager Wetenschappelijk onderzoek), Eveline Martens (programmamedewerker Wetenschappelijk onderzoek) of Wouter Eijgelaar (programmamanager Innovatie en valorisatie).

Patiƫntondersteuning

De Nierstichting ziet het als vanzelfsprekend patiënten te (blijven) ondersteunen. De impact van deze steun op de kwaliteit van leven van nierpatiënten en hun naasten is groot. De Nierstichting richt zich op de activiteiten waarin zij een aanvullende rol kan vervullen ten opzichte van andere organisaties.

Onze patiëntenondersteuning is enerzijds rechtstreeks aan individuele patiënten, anderzijds indirect aan patiënten via subsidie aan de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en de 28 regionale nierpatiëntenverenigingen. Ook heeft de Nierstichting samen met de NVN het platform www.nieren.nl opgericht.

Vragen?

Bekijk onze pagina over leven met een nierziekte of neem contact op met Andrea Nijhuis (programmamanager).