Calls for proposals en beurzen

Dankzij inkomsten uit donaties stimuleert de Nierstichting wetenschappelijk onderzoek en innovaties die bijdragen aan een beter leven voor nierpatiënten. Als onderzoeker kun je via Calls for proposals een projectvoorstel indienen.

Een wetenschappelijke adviesraad, wetenschappers uit het veld én patiënten beoordelen de voorstellen. Voor studenten en promovendi zijn er beurzen beschikbaar voor studentonderzoek en stages in het buitenland en een bijdrage aan een proefschrift.

Goed om te weten vooraf: