Innovation Call for proposals

Binnen het Innovatie Programma stelt de Nierstichting beurzen beschikbaar tot € 100.000 voor biomedische en gedrags- en sociaalwetenschappelijke onderzoeksprojecten die bijdragen aan meer kennis over nierziekten, betere behandeling van nierziekten en betere patiëntenzorg.

De Nierstichting accepteert een hoger risico op het falen van de onderzoekhypothese, omdat het project in potentie een grote impact heeft op de kwaliteit van leven van (toekomstige) nierpatiënten.

Call for Proposals

De Innovation Call for proposals 2018 is inmiddels gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Op 22 maart vergadert de Wetenschappelijke Raad over de voorstellen. De onderzoeksvoorstellen zullen ook beoordeeld worden door patiënt-beoordelaars.
Het totale budget voor deze call is € 600.000.

English summary

The Dutch Kidney Foundation has made € 600.000 available within the Innovation Program for biomedical, behavioural and social research projects that advance scientific knowledge and insight in the clinical practice, patient care or prevention. Proposals should show high innovative potential. The Dutch Kidney Foundation accepts a relatively high risk of hypothesis failing, because the project will probably have a high impact on the quality of life of (future) kidney patients.

Call for proposals
The Innovation Call for proposals 2018 has been closed. It is not possible anymore to submit a proposal. The meeting of the Scientific Advisory Board is on 22 March. A patient panel will also assess the proposals.