Kolff Call for pre-proposals

De Nierstichting stelt binnen het Kolff Programma diverse beurzen beschikbaar voor getalenteerde nieronderzoekers. Ontvangers van een Kolff beurs zijn onderzoekers die ├ęcht een bijdrage willen leveren aan het versterken van het nieronderzoek en het nierveld in Nederland.

Call for pre-proposals

Jonge onderzoekers konden begin 2018 een vooraanvraag voor een grote Kolff beurs indienen via de Kolff Call for pre-proposals. De Nierstichting selecteert maximaal tien vooraanvragen voor het indienen van een volledige aanvraag. Indieners van een volledige aanvraag krijgen een uitnodiging voor een kort persoonlijk interview tijdens de vergadering van de Wetenschappelijke Raad.

De Nierstichting stelt voor de Kolff Call in totaal een budget van € 1.000.000 beschikbaar. De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is inmiddels verstreken. Voor het indienen van een volledige aanvraag (op uitnodiging) is de uiterste inleverdatum 28 augustus 2018. Op 22 november 2018 vergadert de Wetenschappelijke Raad over de voorstellen. De onderzoeksvoorstellen worden ook beoordeeld door patiëntbeoordelaars.

English summary

The Kolff Program of the Dutch Kidney Foundation aims to support talented kidney researchers by means of personal grants. Kolff grant recipients are foreseen to make important contributions to nephrology and the field of renal research in the Netherlands in the future.

Changes in procedure

Since 2017, the procedure of the Kolff Call has changed to better take into account the capacities and personal motivation of applicants. A system of pre-proposals has been introduced. Furthermore, applicants are invited for an interview. By reducing the number of full proposals to ten, the assessment procedure remains efficient and reliable.

Call for pre-proposals

Young researchers were invited to submit a pre-proposal for a large Kolff grant via the Kolff Call for pre-proposals. The Dutch Kidney Foundation selects at most ten pre-proposals for submitting a full proposal. Applicants of a full proposal are invited for an interview in the meeting of the Scientific Advisory Board.

The total budget for the Kolff Call is € 1.000.000. The deadline for submitting a pre-proposal has passed. For submitting a full proposal (upon invitation), the deadline is 28 August 2018. The meeting of the Scientific Advisory Board is on 22 November 2018. A patient panel also assesses the proposals.