NierstichtingChallenge

Patiƫnten met nierfalen hebben behoefte aan flexibele, patiƫntgerichte zorg. Zij vinden het belangrijk om hun eigen lichamelijke mogelijkheden te leren kennen. Dat de dialyse wordt afgestemd op hun behoeften, de zorg dichterbij plaatsvindt, er meer informatie wordt uitgewisseld en dat zij meer ondersteuning krijgen.

Uit kwalitatief vooronderzoek onder patiënten en zorgprofessionals kwamen verschillende ideeën voor verbetering van de zorg. Denk aan:

  • Hoe kun je de dialyse flexibeler maken?
  • Hoe kun je het vervoer van en naar dialyse betrouwbaar en patiëntvriendelijk krijgen?
  • Hoe kun je zorgen voor zo efficiënt mogelijk contact tussen zorgverlener en patiënt?
  • Hoe kun je ervoor zorgen dat patiënten toegang hebben tot de relevante informatie in de juiste vorm en op de juiste tijd?
  • Hoe kun je ervoor zorgen dat het behandelproces van de patiënt wordt bewaakt en er goede afstemming plaatsvindt tussen de verschillende disciplines?
  • Hoe kun je zorgen voor een sociale omgeving die goed genoeg op de hoogte is om de juiste ondersteuning te bieden?

NierstichtingChallenge

We vroegen zorgprofessionals hun een concrete ideeën voor verbetering van de zorg voor patiënten met nierfalen bij ons in te dienen in de eerste NierstichtingChallenge. Veertig ingediende ideeën worden nu verder uitgewerkt. De Nierstichting biedt samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland inhoudelijke ondersteuning bij de verdere uitwerking.  

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Challenge? Neem contact op met Mariette Kraayvanger, via tel. 035 – 697 80 05 of challenge@nierstichting.nl.