PhD Student Call for pre-proposals

Een beter leven voor nierpatiƫnten is haalbaar als we samen nieronderzoek doen. De Nierstichting bouwt graag samen verder aan de kwaliteit van het nieronderzoek. Daarom financieren we promotieonderzoek naar met als doel betere diagnoses, preventie, behandelingen en patiƫntenzorg.

Een succesvol promotieonderzoek kan een grote impuls geven aan een lopende onderzoekslijn. Daarom heeft de Nierstichting een PhD Student Programma voor promotietrajecten binnen het nieronderzoek.

Biomedisch én gedrags- en sociaalwetenschappelijk onderzoek

De PhD Student Call for pre-proposals was vanaf dit jaar open voor zowel biomedisch als gedrags- en sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Procedure aangepast

De Nierstichting heeft binnen de PhD Student Call een systeem met vooraanvragen ingevoerd. De uiterste inleverdatum van een vooraanvraag is inmiddels verstreken. De Nierstichting heeft tien vooraanvragen geselecteerd voor het indienen van een volledige aanvraag. Voor het indienen van een volledige aanvraag (op uitnodiging) is de uiterste inleverdatum 8 mei 2018. Op 19 juni vergadert de Wetenschappelijke Raad over de voorstellen. De onderzoeksvoorstellen worden ook beoordeeld door patiënt-beoordelaars.

Het totale budget voor deze call is € 750.000. Per project is een bedrag maximaal € 260.000 beschikbaar.

English summary

Stimulation of renal research can lead to better diagnosis, prevention, therapies and care for kidney patients. Successful research by PhD students can bring a research line a step forward. Therefore, the Dutch Kidney Foundation supports PhD projects by means of PhD Student Grants for renal research projects. 

Biomedical, behavioural and social research

This year the PhD Student Call was open for application by biomedical as well as behavioural and social researchers.

Changes in procedure

The Dutch Kidney Foundation has introduced a system of pre-proposals within the PhD Student Call. The deadline for submitting a pre-proposal has passed. The Dutch Kidney Foundation has selected ten pre-proposals for submitting a full proposal. For submitting a full proposal (upon invitation), the deadline is 8 May 2018. The meeting of the Scientific Advisory Board is on 19 June. A patient panel also assesses the proposals.

The total budget for the PhD Student Call is € 750.000. Per project the maximum budget is € 260.000.