Call Publiek-Private Projecten Nierstichting-Health Holland

Met de Public-Private Projects call slaan de Nierstichting en Health~Holland de handen ineen. Zo stimuleren we de samenwerking tussen toponderzoekers, onderzoekstalent, patiƫnten, zorgprofessionals en bedrijven om concrete oplossingen te ontwikkelen die impact hebben op het leven van nierpatiƫnten.

Alles in het teken om beschikbare kennis en expertise optimaal om te zetten in tastbare oplossingen die invulling geven aan de behoeftes bij patiënten en in de maatschappij.

De Nierstichting heeft in 2017 samen met Health~Holland* een Call for proposals geopend. De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is inmiddels verstreken. In 2018 is € 1.300.000 beschikbaar voor het toekennen van twee Public-Private Projects.

*Health~Holland is het uitvoeringsorgaan van de Topsector Life Sciences & Health van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en draagt financieel bij aan deze call middels PPS-toeslag.

Beoordeling en vervolg

De Internationale Wetenschappelijke Adviesraad (International Scientific Advisory Board, ISAB) van de Nierstichting beoordeelt de ingediende vooraanvragen van consortia. Op basis hiervan wordt een aantal projecten uitgenodigd voor het indienen van een volledige aanvraag. Bij de beoordeling van volledige aanvragen zijn zowel de ISAB als internationale experts betrokken.

Na toekenning sluit de Nierstichting met alle consortiumpartijen een subsidieovereenkomst over de subsidietoekenning. Daarnaast vragen we de partijen een aparte consortiumovereenkomst te tekenen: afspraken over onder meer projectmanagement, intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid van data.

Communicatie

De Nierstichting hecht veel waarde aan communicatie over onderzoek. Consortia krijgen hierbij speciale aandacht. Vanaf het moment van toekenning tot aan de afronding van het project zullen we onze verschillende doelgroepen informeren over het verloop van het project en de onderzoeksresultaten. Communiceren over consortia doen we samen met de betrokken wetenschappers.

English summary DKF-Health~Holland Public-Private Projects call

The purpose of this first DKF-Health~Holland Public-Private Projects call is to initiate new collaborations in the kidney disease domain between leading scientists, upcoming talents, patients, care-professionals and private enterprises. These collaborations help to exploit the available scientific excellence in developing specific solutions and tangible products that impact the lives of (future) kidney patients or prevent kidney damage and disease. These collaborations will increase innovation and economic activity thereby contributing to the aims of Health~Holland.

In 2017, the Dutch Kidney Foundation together with Health~Holland has opened a Call for proposals. The deadline for submitting a pre-proposal has passed. In 2018, the budget is € 1.300.000 for granting two Public-Private Projects.