Direct naar inhoud

Wat wij doen

Genezing dichterbij brengen

Fabian dialyseert 40 uur per week. Dat houdt hem in leven. Maar het is zwaar, en maakt zijn wereld klein. Daarom zijn de ambities van de Nierstichting groot.

We financieren en stimuleren onderzoek naar de genezing van nierziekten, omdat dit voorkomt dat mensen met nierfalen afhankelijk worden van dialyse of transplantatie. Zodat zij voluit kunnen blijven leven.

Wetenschappelijke doorbraken versnellen

Dialyse of transplantatie heeft grote impact op je leven. Dankzij grote vooruitgang in de regeneratieve geneeskunde kan onze droom, nierschade  herstellen en nierziekten genezen, in de toekomst waar worden. Daarom dragen we ook in 2018 actief bij aan het wetenschappelijk samenwerkingsverband RegMedXB, zetten we in op internationale samenwerking en investeren we (onder andere) in regeneratieve geneeskunde: baanbrekend onderzoek naar herstel van nierweefsel met lichaamseigen cellen, en zelfs het kweken van een 'nier op maat'. Zo kunnen we kennis bundelen en wetenschappelijke doorbraken versnellen.

Nieuwe samenwerking: RegMedXB

De Nierstichting heeft bijvoorbeeld een actieve rol in het nieuwe samenwerkingsverband RegMedXB: regenerative medicine crossing borders. RegMedXB stimuleert vanaf 2017 onderzoek op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Daarvoor zijn de krachten gebundeld van diverse gezondheidsfondsen, bedrijven, universiteiten, academische ziekenhuizen en regionale overheden. Tom Oostrom, directeur Nierstichting:

"Wij willen niet wachten op universiteiten en bedrijven, maar zelf een actieve rol spelen in kennis- en technologie-ontwikkeling."

Initiatiefnemer van RegMedXB is prof.dr. Clemens van Blitterswijk, topwetenschapper aan het MERLN Instituut (Merln.maastrichtuniversity.nl) dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe technologieën ten bate van regeneratieve geneeskunde.

Lees meer over RegMedXB >

'Nier op maat' dichterbij

Ook geeft de Nierstichting € 520.000 subsidie aan de wetenschappers prof.dr. Ton Rabelink (UMC Leiden) en prof.dr. Melissa Little (Victoria, Australië) om het kweken van een nier met lichaamseigen stamcellen, dichterbij te brengen. De bouwstenen voor zo'n zogeheten 'nier op maat', zijn er. De komende drie jaar gaan Rabelink en Little uitzoeken onder welke omstandigheden en in welke volgorde je die bij elkaar moet brengen, om een werkende nier te krijgen. Kijk het filmpje over Nier op maat >

Prof.dr. Ton Rabelink: "Ik schat dat een 'nier op maat' over 30 jaar klinisch wordt toegepast."

Stamcellen snappen om ze te sturen

Prof. dr. Marianne Verhaar (hoogleraar Experimentele Nefrologie in het UMC Utrecht) doet met financiering van de Nierstichting fundamenteel onderzoek. In haar project zoekt Verhaar naar een bepaald type nierstamcellen in embryo's van muizen. Vervolgens probeert ze daarmee een betrouwbare werkwijze te vinden om deze cellen te kunnen kweken. Verhaar:

"Het is al mogelijk om stamcellen uit de huid van patiënten aan te zetten om niercel te worden. We gaan na hoe dat precies verloopt, zodat we dit proces kunnen gaan sturen."

Baanbrekende gevolgen voor nierpatiënten

Nierschade is blijvend en wordt erger. Een gezonde leefstijl en medicijnen kunnen verslechtering wel vertragen, maar niet tegenhouden. Dat geldt ook voor andere chronische ziekten, zoals diabetes. De huidige geneeskunde kan symptomen van chronische ziekten verminderen, maar de schade niet herstellen. Dat leidt tot een lage levenskwaliteit en hoge zorgkosten. Regeneratieve geneeskunde kan dat veranderen: dat richt zich op echt herstel.

Zo verwachten we dat onderzoek naar stamcellen het waarschijnlijk mogelijk maakt om in de toekomst een 'nier op maat' te maken: een nier gekweekt met lichaamseigen stamcellen. Zo ver is het nog niet, maar de medisch technologische ontwikkeling maakt grote stappen. Dankzij stamceltherapie worden wellicht meer potentiële donornieren geschikt voor transplantatie; dat wordt nu al onderzocht. Net als de mogelijkheid om met stamceltherapie de levensduur van getransplanteerde donornieren te verbeteren. Elk van die resultaten zou een baanbrekend positief effect hebben op het leven van nierpatiënten in de toekomst. Prof. dr. Ton Rabelink (internist en hoogleraar nefrologie in het LUMC):

"De potentie van regeneratieve geneeskunde voor patiënten en de samenleving is zo groot, dat we verplicht zijn daar naartoe te werken. De beperkende factoren zijn mankracht en geld."

Wat is regeneratieve geneeskunde?

Onderzoek in de regeneratieve geneeskunde gaat na hoe je de functie van beschadigd weefsel kunt herstellen, door het zelfherstellend vermogen van het lichaam aan te spreken. Hierbij spelen specifieke cellen, zogeheten stamcellen, een grote rol. Het weefsel van elk orgaan heeft specifieke eigenschappen en functies, doordat het bestaat uit cellen die zijn gespecialiseerd voor die functie. Stamcellen zijn lichaamscellen die nog niet zo ver zijn gespecialiseerd, en nog verschillende typen kunnen worden. Ook regelen ze de groei van nieuwe cellen.

De regeneratieve nefrologie werkt aan het herstel van nierfunctie, door uit te vinden hoe stamcellen in de nier precies werken, en hoe je ze kunt stimuleren om op het juiste moment de juiste type nieuwe niercellen te gaan maken. Dat is een complex proces. Een nier bestaat uit 26 typen cellen, die alleen goed kunnen werken als ze op de juiste plek in de typische niervorm zitten. In de regeneratieve geneeskunde werken diverse wetenschappelijke disciplines samen, zoals geneeskunde, celbiologie, (bio)chemie en tissu-engineering.

Wil je meer weten?