Duurzaam ontwikkelen

Dialyse is zwaar. Het bepaalt het dagelijks leven. En het is slopend. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. De impact van dialyse op het leven van nierpatiënten is de afgelopen 70 jaar onveranderd groot gebleven. Daar wil de Nierstichting iets aan doen.

Dankzij de technologische vooruitgang waren er ook mogelijkheden, maar de ontwikkeling van een betere hemodialyse werd niet opgepakt. De Nierstichting besloot daarom om niet langer te wachten en startte zelf in 2008 de ontwikkeling van de draagbare kunstnier.

Samenwerken aan de draagbare kunstnier

De Nierstichting en zorgverzekeraars dragen samen ongeveer 14 miljoen euro bij aan de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Daarnaast heeft de Nierstichting ongeveer 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in gerelateerde projecten. Deze onderzoeksprojecten maken belangrijke doorbraken mogelijk die ook bij de draagbare kunstnier kunnen worden toegepast.

Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar betere manieren van vaattoegang (om de dialyse aan te sluiten op de ader moet er een goede toegang tot de aderen zijn).

Beschikbaarheid bewaken

Om te zorgen dat de draagbare kunstnier beschikbaar komt én blijft voor nierpatiënten, blijft het intellectueel eigendom van de draagbare kunstnier (en daaruit voortgekomen innovaties) bij de Nierstichting en de partners die betrokken zijn bij de verschillende projecten. Het op de markt brengen van de draagbare kunstnier zal ook gebeuren door bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn, maar zij mogen dat straks doen onder licentie.

Om het intellectueel eigendom te beschermen, heeft de Nierstichting een onderneming opgericht: NeoKidney Development. Daarin is de ontwikkeling van de draagbare kunstnier formeel ondergebracht.