Ontwikkeling in stappen

We zouden patiƫnten heel graag een concrete datum willen noemen waarop hij beschikbaar is. Maar de ontwikkeling van de draagbare kunstnier is een proces dat tijd kost en uitdagingen kent. We zien nieuwe mogelijkheden, of hobbels die we willen overwinnen. Stap voor stap werken we aan een prototype.

Op dit moment werken we aan het prototype van de draagbare kunstnier. Zodra dit gereed is, starten de klinische onderzoeken met een eerste kleine groep patiënten. Als deze testen slagen, start het goedkeuringstraject voor markttoelating, door de daartoe bevoegde instanties.

Dit traject vergt enkele jaren en is afhankelijk van de uitdagingen die we onderweg nog tegenkomen. We streven ernaar de eerste versie van de draagbare kunstnier zo snel mogelijk beschikbaar te hebben voor patiënten.

Klinische onderzoeken

Het prototype komt naar verwachting gereed in 2018. Vervolgens kunnen de klinische tests met een kleine groep patiënten worden voorbereid. De innovatie van de draagbare kunstnier zit vooral in de recycling van de dialysevloeistof waardoor veel minder volume nodig is. Recycling is mogelijk doordat afvalstoffen uit het dialysaat worden opgevangen in een speciale cartridge.

Hierdoor kunnen we het watergebruik terugbrengen van 120 liter naar ongeveer 5 liter. En door het apparaat continu de vloeistof te laten recyclen, kan de dialyse zonder onderbrekingen doorlopen en wordt de zuiveringscyclus betrouwbaarder en stabieler.

Technologische verbeteringen

De ontwikkeling van de draagbare kunstnier is geen kwestie van sleutelen tot het past in een kleine behuizing. Het gaat om zeer innovatieve technologische verbeteringen en om wetenschappelijke doorbraken. Dat kost tijd (en geld). Maar we willen de draagbare kunstnier ook zo snel mogelijk gereed hebben voor nierpatiënten.

Specialisten voor onderzoek en innovatie

Het wetenschappelijk onderzoek, de technologische innovaties en de productie van de draagbare kunstnier, besteden we uit aan specialistische partijen. Het gaat om internationaal gerenommeerde bedrijven, zoals Debiotech en AWAK, en wetenschappelijke instituten zoals TNO. Daarnaast vindt er bij verschillende universiteiten onderzoek plaats naar ontwikkelingen die de dialyse verbeteren en de apparatuur kleiner maken.

Beschikbaarheid bewaken

Om te zorgen dat de draagbare kunstnier beschikbaar komt én blijft voor nierpatiënten, blijft het intellectueel eigendom van de draagbare kunstnier (en daaruit voortgekomen innovaties) bij de Nierstichting en de partners die betrokken zijn bij de verschillende projecten. Het op de markt brengen van de draagbare kunstnier zal ook gebeuren door bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn, maar zij mogen dat straks doen onder licentie.

Om het intellectueel eigendom te beschermen, heeft de Nierstichting een onderneming opgericht: NeoKidney Development. Daarin is de ontwikkeling van de draagbare kunstnier formeel ondergebracht.

Meedoen aan onderzoek?

Kan ik me aanmelden voor klinisch onderzoek? Zijn nierpatiënten betrokken bij de ontwikkeling? Kijk op veel gestelde vragen voor antwoorden op deze en anderen vragen.

Meer kleine kunstnieren

Verschillende bedrijven hebben een nieuw en kleiner dialyseapparaat op de markt gebracht, sinds de Nierstichting in 2008 begon met de draagbare kunstnier. Het belangrijkste verschil met de draagbare kunstnier is dat deze machines ofwel een aan-en afvoersysteem van water nodig hebben, of nog een aanzienlijk volume dialysaat in kant-en-klare zakken. Daarnaast ontwikkelt UMC Utrecht een kleine kunstnier als alternatief voor de huidige peritoneaaldialysemachine.