Nierschade voorkomen

In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen chronische nierschade, maar 680.000 daarvan weten dat niet. Chronische nierschade beperkt je leven. Daarom is vroege opsporing belangrijk, net als het voorkomen van (verdere) nierschade.

(Ernstige) chronische nierschade beperkt je in het dagelijks leven, zorgt voor een onzekere toekomst en verhoogt de kans dat je sterft aan hart- en vaatziekten. Maar nierschade wordt vaak te laat ontdekt. Daarom investeren we in 2018 in het vroeg opsporen van nierschade en het voorkomen van (verdere) nierschade.

  • Minder zout eten helpt (verdere) nierschade voorkomen. Daarom maken we mensen hiervan bewust, geven we inzicht in het eigen zoutgebruik en laten we mensen proevendat minder zout eten makkelijk kan en lekker is, tijdens een grote campagne over minder zout eten.
  • We voeren weer campagne voor nierveilig medicijngebruik. Veel medicijnen worden door de nieren uit het lichaam verwijderd. Als de nieren minder goed werken, gaat dit langzamer en stijgt de kans op bijwerkingen door overdosering. Ook zijn er medicijnen die (acute) nierschade kunnen veroorzaken of verergeren.
  • We onderzoeken of screening onder risicogroepen en tests om zelf je nierfunctie te meten daarbij kunnen helpen.

Zoutbewust eten en terugdringen zoutgebruik

Bijna iedereen eet te zout. Te veel zout verhoogt de bloeddruk en kan chronische nierschade veroorzaken. Zoutbewust eten helpt (verdere) nierschade voorkomen. Daarom maken we mensen hiervan bewust, geven hen inzicht in het eigen zoutgebruik en laten ze proeven dat minder zout eten makkelijk kan en lekker is. Dat doen we bijvoorbeeld met een grote campagne over zoutbewust eten, de Zoutchallenge: en tools zoals de Zoutmeter, een digitale kruidenwijzer, een Zouthandboek, recepten(boekjes) en de zoutbewuste Restaurant Driedaagse.

Daarnaast stimuleren we supermarkten om gezond gedrag te ondersteunen en de horeca om minder zout in gerechten te verwerken. En lobbyen we tegelijkertijd voor handhaving van afspraken over minder zout in voedingsmiddelen. Want 80% van onze zoutinname zit in bewerkte voedingsmiddelen.

Vroeg opsporen van chronische nierschade

Helaas ontdek je nierschade vaak pas als je nieren nog maar 30% of minder werken. Dat komt doordat je dan pas klachten krijgt. Maar (ernstige) chronische nierschade beperkt je in het dagelijks leven, zorgt voor een onzekere toekomst en verhoogt de kans dat je sterft aan hart- en vaatziekten.

Veel mensen met chronische nierschade zijn nu nog niet in beeld. We investeren daarom ook in 2018 in het verbeteren van de vroege opsporing van nierschade en het voorkomen van (verdere) nierschade. We onderzoeken bijvoorbeeld of screening onder risicogroepen en tests om zelf je nierfunctie te meten daarbij kunnen helpen.

Nierveilig medicijn gebruik en betere samenwerking huisartsen en ziekenhuizen

Negentig procent van de mensen met minder ernstige vormen van nierschade, wordt behandeld in de eerstelijnszorg (huisarts en praktijkondersteuner). Door de samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en apothekers te verbeteren, kan meer nierschade worden voorkomen.

Daarom sturen we op de implementatie en toepassing van goede richtlijnen. En op structurele uitwisseling van de nierfunctie van hun patiënt tussen artsen en apothekers én huisartsen en ziekenhuizen, want dit levert een belangrijke bijdrage aan (nier)veiliger medicijngebruik.

We vertellen risicogroepen hoe belangrijk het is dat de nierfunctie bekend is, en wat je kunt doen om de (huis)arts en apotheker te betrekken bij nierveiliger medicijngebruik. En we helpen artsen en apothekers met informatie voor hun patiënten.