Nierziekten genezen

De Nierstichting financiert en stimuleert onderzoek naar de genezing van nierziekten. Het voorkomt dat mensen met nierfalen niet langer afhankelijk zijn van dialyse of transplantatie om in leven te blijven.

Wetenschappelijke doorbraken versnellen

Chronische nierschade, dialyse of transplantatie heeft een grote impact op je leven. Dankzij grote vooruitgang in de regeneratieve geneeskunde kan onze droom, nierschade herstellen en nierziekten genezen, in de toekomst werkelijkheid worden.

Daarom investeren we ook in 2018 in regeneratieve geneeskunde: baanbrekend onderzoek naar herstel van nierweefsel en lichaamseigencellen, en zelfs het kweken van een ‘nier op maat’. En stimuleren we het bundelen van kennis en internationale samenwerking om wetenschappelijk doorbraken te versnellen. Onder meer met een actieve bijdrage aan het wetenschappelijk samenwerkingsverband RegMedXB.

Stamcellen snappen om ze te sturen

Prof. dr. Marianne Verhaar (hoogleraar Experimentele Nefrologie in het UMC Utrecht) doet met financiering van de Nierstichting fundamenteel onderzoek. In haar project zoekt Verhaar naar een bepaald type nierstamcellen in embryo's van muizen. Vervolgens probeert ze daarmee een betrouwbare werkwijze te vinden om deze cellen te kunnen kweken.

Volgens Verhaar is het is al mogelijk om stamcellen uit de huid van patiënten aan te zetten om niercel te worden. We gaan na hoe dat precies verloopt, zodat we dit proces kunnen gaan sturen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onderzoek naar nierziekten genezen? Of ben je benieuwd naar ons aandeel in RegMedXB , of de 'nier op maat'? Bekijk onderstaande pagina's.

Regeneratieve geneeskunde

RegMed XB geeft regeneratieve geneeskunde meer vaart. Dit samenwerkingsverband tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid bundelt kennis en versnelt wetenschappelijke doorbraken.

Nier op maat

De bouwstenen voor een 'nier op maat' van lichaamseigen stamcellen zijn er. De Nierstichting financiert het onderzoek RECORD-KID om de volgende stap te zetten.