Steun aan patiënten

Een gewoon leven leiden, met genoeg vrijheid en energie voor werk en ontspanning, dat is niet vanzelfsprekend als je nierpatiënt bent. Nierschade en nierfalen hebben grote impact op het leven van nierpatiënten en dat van hun naasten.

Nierpatiënten krijgen niet alleen te maken met gezondheidsbeperkingen maar ook met afhankelijkheid, isolement en verminderde (sociale) activiteiten.

Heldere informatie en ondersteuning door patiëntenorganisaties (met lotgenotencontact, collectieve belangenbehartiging en hulp om zelf regie te houden), zorgt aantoonbaar voor behoud van die maatschappelijke participatie en blijft hard nodig. De Nierstichting subsidieert daarom de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en regionale patiëntenverenigingen en werkt nauw met hen samen.

Patiëntenorganisaties

Als je leven verandert door een nierziekte kom je voor allerlei praktische, zakelijke en sociale uitdagingen te staan. Daarom biedt de Nierstichting informatie over sociale zekerheid (zorgverzekeringen, belastingen en arbeidswetgeving), lotgenotencontact en advies over bijvoorbeeld werk en sport. Dat doen we op collectief niveau: wij financieren de landelijke Nierpatiënten Vereniging Nederland en subsidiëren lokale nierpatiëntenorganisaties. Subsidie aanvragen? Kijk op Subsidie voor patiëntenorganisaties.

Meedoen

Goede kwaliteit van leven verdient aandacht. Juist als je leven verandert door een nierziekte. De Nierstichting lanceert in 2018 samen met de NVN een website voor nierpatiënten, die betrouwbare informatie biedt en de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen om de eigen regie van nierpatiënten en mensen in hun omgeving te stimuleren.

Individuele financiële steun

Door nierziekte kun je voor hogere kosten komen te staan. De Nierstichting biedt (financiële) steun, als andere landelijke en gemeentelijke regelingen hierin tekortschieten. Heb je financiële steun nodig? Doe dan eerst een beroep op de wettelijke voorzieningen als de Zorgverzekeringswet, Wajong, of individuele bijzondere bijstand. De medisch maatschappelijk werker kan ondersteuning bieden bij het aanvragen van een tegemoetkoming.

In bepaalde gevallen biedt de Nierstichting financiële hulp aan nierpatiënten of aan gezinnen met een nierziek kind. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten bij langdurige ziekenhuisopnamen of kosten voor studie of sport. In de folder Financiële steun aan nierpatiënten kun je lezen onder welke voorwaarden je voor financiële ondersteuning door de Nierstichting in aanmerking komt. Voor het aanvragen van financiële hulp zijn speciale formulieren beschikbaar. Download Aanvraagformulier financiële hulp.

Vakantiereizen en dialysefaciliteiten

Op vakantie kun je ontspannen en een beetje ontsnappen aan het dagelijkse leven. Juist als een nierziekte veel invloed heeft op je leven, is dat belangrijk. Uiteraard is extra voorbereiding noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege medicijnen of dialyse. De Nierstichting helpt je graag op weg. Met stacaravans en bungalows nabij dialysecentra in Nederland Duitsland en Frankrijk . En we regelen zo nodig je dialyse. Ook zijn er (buitenlandse) groepsreizen met begeleiding van gespecialiseerde zorg, zie vakantiereizen met dialysefaciliteiten.

Informatie over financiële steun aan nierpatiënten

Informatie over financiële steun aan nierpatiënten

De Nierstichting verleent in sommige gevallen financiële steun aan nierpatiënten met een laag inkomen. In deze brochure vind je de voorwaarden.

Download de brochure