Direct naar inhoud

Wat wij doen

Wetenschappelijk onderzoek

’Met betere diagnostiek, kunnen we effectiever behandelen.' Prof. dr. Cees van Kooten (LUMC).

De Nierstichting zet alles op alles zodat nierpatiënten in leven blijven, en een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. Met voldoende vrijheid en energie om dromen en ambities na te streven. Daarom werken we aan de genezing van nierziekten, de draagbare kunstnier, een kortere wachtlijst en het voorkomen van nierziekten.

Maar we doen meer. De Nierstichting stimuleert ook ander wetenschappelijk onderzoek dat kan zorgen voor doorbraken op het gebied van diagnose, behandeling, zorg en kwaliteit van leven.

Financiering nieronderzoek: van fundamenteel tot toegepast

Vooruitgang in innovaties en medisch en sociaalwetenschappeijk onderzoek is hard nodig om het leven van nierpatiënten te kunnen verbeteren. Daarom financiert de Nierstichting nieronderzoek in de breedte; van fundamenteel tot toegepast onderzoek en innovatie. Dit houdt de kwaliteit van nieronderzoek en de positie van nierziekten in de onderzoekswereld hoog en stimuleert concrete resultaten voor nierpatiënten.

Om dit verder te brengen, bundelen we in 2018 de krachten in het nefrologisch werkveld en werken we de gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek en innovatie "Nierziekte de baas" verder uit. Dit vormt de basis voor nieuwe en brede (internationale) samenwerking, de lobby om andere partijen (financieel) mee te laten werken aan onze ambities en innovaties sneller bij de patiënt te krijgen.

Cystenieren: groot klinisch onderzoek voor nieuwe behandeling

Vier universitaire medische centra werken samen in het Consortium DIPAK. Hun onderzoeken worden mede gefinancierd door de Nierstichting. De financiering van één van de onderzoeken van DIPAK - naar het remmende effect van een medicijn op cystegroei in nieren - is in 2016 verlengd. Uniek is dat er 300 mensen met cystenieren aan meedoen, waaronder Marjon. Het lukt zelden om zo'n grote patiëntengroep bijeen te krijgen.

Betere diagnostiek: beter behandelen

Jaarlijks wordt bij 60 kinderen het idiopathisch nefrotisch syndroom ontdekt. Dit is een aandoening waarbij de nieren eiwitten lekken naar de urine. Deze kinderen krijgen veelal Prednison, maar dit middel heeft heftige bijwerkingen. Het onderzoeksconsortium LEARNS onderzoekt of de medicijnencombinatie van Prednison en het middel Levamisol ervoor zorgt dat het langer duurt voordat de ziekte terugkomt. De onderzoekers ontwikkelen sinds september 2017 een behandeling voor kinderen met idiopathisch nefrotisch syndroom (INS). De behandeling moet het risico verkleinen dat de ziekte na behandeling terugkomt.

"Ik zie de verslagenheid bij de kinderen en de ouders als deze ziekte chronisch blijkt te zijn", aldus projectleider Dr. Antonia Bouts. “Mijn ideaal is dat we kinderen genezen met één behandeling. Zodat zij de kans krijgen om een normaal kind te zijn.” In LEARNS werken het VUmc, Radboudumc en AMC samen.

Naast het onderzoek naar nefrotisch syndroom, financiert de Nierstichting ook een groot onderzoek naar het effect van kalium op de nierfunctie dat wordt uitgevoerd door K+onsortium. Dit is een samenwerking tussen het Erasmus MC in Rotterdam, het UMC Groningen, het Leids UMC en het AMC.