Privacy statement

Dit Privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de Nierstichting.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het tot stand brengen en uitvoeren van je donateurschap of gift

Wij leggen gegevens vast indien je met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, organisatie, belangstellende of deelnemer aan één van onze acties of evenementen. Alleen relevante gegevens worden vastgelegd, bijvoorbeeld: adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot de transacties en deelname gegevens.

Het informeren over activiteiten

Wij houden onze donateurs, giftgevers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten via telefoon, e-mail en post hierbij kunnen wij je ook om je (financiële) steun vragen.

Het versturen van informatiebrochures en andere schriftelijke informatie

Via ons kun je folders aanvragen over nieraandoeningen, medicijngebruik, en ook een magazine over nalaten of digitale receptenboekjes. Door je naam, adresgegevens en e-mail aan ons door te geven kunnen wij deze brochures per post of per mail toesturen.

Het optimaliseren van de website en e-mail

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren kunnen wij open- en clickratio van onze e-mails op individueel niveau bekijken en vastleggen. Dit doen wij om onze berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor onze lezers. Op onze website plaatsen wij cookies om onze website te optimaliseren en om je gerichte content aan te bieden. Zie voor meer informatie ons cookie statement.

Het verbeteren van onze dienstverlening

Wij gebruiken het e-mailadres van onze donateurs en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om onze dienstverlening te verbeteren. Indien je aangemeld bent voor ons panel kun je voor extra onderzoeken benaderd worden.

Het uitvoeren van individuele subsidies en reizen

Wij leggen gegevens vast voor het aanbieden en (laten) uitvoeren van vakantiereizen en het verstrekken van subsidies aan nierpatiënten. Om deze doeleinden te kunnen verwezenlijken vragen wij gezondheidsgegevens uit. Voor de verwerking van deze gegevens voor bovenstaande doeleinden dien je ons uitdrukkelijke toestemming te geven.

Social media advertentie-mogelijkheden

Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kunnen wij gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook custom audiences. Nierstichting maakt een custom audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke campagne. We gebruiken de Facebook-pixel om de effectiviteit van onze advertenties te meten.

Via de privacy instellingen van het social media kanaal kun je je afmelden voor advertenties of je voorkeuren wijzigen.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende formulieren op de website van nierstichting.nl en onze actiewebsites wanneer je donateur wordt of een gift doet, doorgeeft dat je ons opneemt in je nalatenschap of deelneemt aan één van onze acties of evenementen kunnen wij je persoonsgegevens vragen. Dit doen wij ook als je je registreert voor het ontvangen van de (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt of reageert op onze website. Soms worden persoonsgegevens door Nierstichting gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Hoe beveiligen wij gegevens?

Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft de Nierstichting fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Nierstichting maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die je op onze online formulieren invult worden versleuteld verzonden. Gegevens van donateurs, vrijwilligers, organisaties, belangstellenden of evenement/actie deelnemers worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doeleinden te bereiken.

Inschakelen van derden

Wij schakelen bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

  • Het versturen van e-mails naar onze donateurs en vrijwilligers of achterban met e-mailadres gebeurt zoveel mogelijk intern, echter we kunnen soms ook gebruik maken van e-mailmarketing bureaus.
  • Telemarketingbureaus en direct dialogue (straatwerving) bureaus ontvangen en of verwerken persoonlijke gegevens van donateurs en vrijwilligers.
  • De drukkerij verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om drukwerk, zoals ons nalatenmagazine Voortleven, ons relatiemagazine, ons jaarverslag en/of andere direct mailings te versturen.
  • Donaties via iDeal en/of creditcard verlopen via Buckaroo Payment Service Provider. Buckaroo verwerkt de betaling tussen ons donatieplatform en jouw bank of creditcard-aanbieder.
  • Wij schakelen online marketingbureaus en/of mediabureaus in om je gerichte content te tonen op social media
  • Wij maken gebruik van het sms platform van Geef Mobiel voor sms donaties via 4333. Lees hier de voorwaarden van onze SMS actie. Na het sturen van een sms naar het Geef Mobiel platform via 4333 kun je opgebeld worden met het verzoek om donateur te worden.

Jouw rechten

We gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. Je kunt zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door ons worden verwerkt. Je kunt je eigen gegevens aanpassen als ze onjuist zijn of laten verwijderen. Indien je dit wenst kan je eveneens inzage krijgen in je contact-, adres en bankgegevens, bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een ander goed doel. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen.

Je rechten kun je uitoefenen door te mailen naar het e-mailadres: info@nierstichting.nl, te bellen naar het telefoonnummer: 035-6978000 of een brief te sturen aan: Nierstichting, Postbus 2020, 1400 DA Bussum.

Je mag ons ook vragen om je gegevens uit onze database te wissen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden.

E-mail

Indien je je hebt aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Voor vragen over onze privacy statement kun je contact opnemen met onze Privacy Officer:

  • E-mail: privacy@nierstichting.nl
  • Telefoonnummer: 035-6978000
  • Postadres: Privacy Officer Nierstichting, Postbus 2020, 1400 DA Bussum

De Nierstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Wij raden je aan dit Privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Versie: mei 2018