Direct naar inhoud

Home

Leven met een nierziekte

Nierschade heeft grote invloed op je leven. Maar je kunt verergering proberen te voorkomen.

Nierschade is (nog) onherstelbaar

Medicijnen, gezond leven en (zo nodig) eten volgens een specifiek dieet, kunnen wel verergering van nierschade helpen tegengaan.

nierziekte

Bij ernstige nierschade is behandeling nodig

Als je nieren nauwelijks meer werken, is een nierfunctievervangende behandeling nodig. Anders ga je dood. Je arts kiest in overleg de optimale behandeling: hemodialyse, peritoneaaldialyse, transplantatie, of: niet behandelen.

Dialyse apparaat

Transplantatie is vaak de beste behandeling

Als je nieren nauwelijks nog werken, is niertransplantatie vaak de beste behandeling. Er is geen maximumleeftijd; je moet wel fit genoeg zijn. De wachttijd voor een nier van een overleden donor is lang. Een donornier van een levende donor is beter.

Transplantatie Nier

Als dat niet kan, is dialyse noodzakelijk

Als transplantatie (nog) niet kan, heb je bij nierfalen dialyse nodig. Dat kan op twee manieren, hemodialyse of peritoneaaldialyse. Beide zijn zwaar, maar houden je in leven. Soms kiest iemand bewust om geen dialyse (meer) te doen.

Je leven verandert. Hoe verder?

Als je nieren niet (of slecht) werken, leef je in onzekerheid en verlies je veel regie. Dan is omgaan met je beperkingen belangrijk én koesteren wat wel lukt en je goed doet.

Gezond leven nierziekte