Direct naar inhoud

Home

Wat wij doen

De Nierstichting zet alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en écht kunnen blijven leven.

Genezing dichterbij brengen

We zetten ons actief in om kennis te bundelen, en wetenschappelijk onderzoek naar genezing van nierziekten te versnellen. Zoals regeneratieve geneeskunde, dat werkt aan herstel van nierschade met lichaamseigen stamcellen.

Meer vrijheid

We willen in 2018 een prototype van de draagbare kunstnier gereed krijgen, dat geschikt is voor klinische tests. Ook werken we aan de verdere ontwikkeling van de kleine kunstnier, en aan verbetering van de vaattoegang. En we starten de ontwikkeling van vernieuwende patiëntgerichte zorgconcepten.

Meer transplantaties

Het tekort aan donornieren blijft. We geven daarom voorlichting over nierdonatie (bij leven en na overlijden), en financieren onderzoek naar langer functioneren van donornieren, en naar betere transplantatiezorg. Zodat mensen op de wachtlijst eerder een nier - en hun leven weer terug - krijgen.

Meer nierschade voorkomen

We investeren in vroege opsporing van nierschade en het voorkomen van (verdere) nierschade. We voeren weer campagne voor nierveilig medicijngebruik. En we laten Nederland proeven hoe smaakvol zoutarm eten is, tijdens een grote campagne over minder zout eten.

Onderzoek en patiëntenhulp

En we doen meer. De Nierstichting maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk dat kan zorgen voor doorbraken. En we nemen het initiatief voor een Nationale Onderzoeksagenda Nieren. Ook steunen we patiënten: via subsidie aan patiëntenverenigingen.

Campagnes en werving

Zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook écht kunnen blijven leven, kost geld. Daarom zamelen we geld in: via (collecte)campagnes, donateurwerving en andere acties. Dat doen we samen met anderen die het leven liefhebben.