Direct naar inhoud

Home

Wat wij doen

Ook in 2018 doen we er alles aan om onze dromen voor nierpatiënten te realiseren.

Genezing dichterbij brengen

Onze droom is dat in de toekomst nierschade te herstellen is en dat nierziekte zijn te genezen. Dankzij grote vooruitgang in onder meer de regeneratieve geneeskunde, kan die droom op termijn waarheid worden.

Meer (keuze)vrijheid

Nierpatiënten moeten de vrijheid hebben om te kiezen uit een volledig zorgaanbod. We werken hard om een prototype van de draagbare kunstnier gereed te krijgen. Ook zetten we in op verbetering van de vaattoegang en dialyse-op-maat. We dagen zorgprofessionals uit om samen de zorg voor nierpatiënten te verbeteren.

Meer transplantaties

Het tekort aan donornieren blijft. We geven daarom voorlichting over nierdonatie (bij leven en na overlijden) en blijven ons inzetten voor een actief donorregistratiesysteem (ADR). Zodat mensen op de wachtlijst eerder een nier - en hun leven weer terug - krijgen.

Meer nierschade voorkomen

Nierschade wordt vaak te laat ontdekt. Daarom investeren we in vroege opsporing van nierschade en het voorkomen van (verdere) nierschade. We stimuleren nierveilig medicijngebruik. En we stimuleren mensen om minder zout te eten.

Onderzoek en patiëntenhulp

En we doen meer. De Nierstichting maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk dat kan zorgen voor doorbraken. En we nemen het initiatief voor een strategische Onderzoeksagenda Nierziekte de baas. Ook steunen we patiënten: via subsidie aan patiëntenverenigingen, met informatie en met praktische tools.

Campagnes en werving

Zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook écht kunnen blijven leven, kost geld. Daarom zamelen we geld in: via (collecte)campagnes, donateurwerving en andere acties. Dat doen we samen met anderen die het leven liefhebben.