Direct naar inhoud

Wat wij doen

Steun aan patiënten

Werk en ontspanning zijn niet vanzelfsprekend als je een nierziekte hebt. Maar wel belangrijk. Wij bieden steun.

Een gewoon leven leiden, met genoeg vrijheid en energie voor werk en ontspanning, dat is niet vanzelfsprekend als je nierpatiënt bent. Buiten de lichamelijke en mentale gevolgen van nierziekte om, kan je te maken krijgen met extra kosten. En met teruglopende inkomsten. En actief sporten, je hobby uitoefenen of op vakantie gaan, is lastig als je dialyseert. Daarom biedt de Nierstichting steun. Individueel (als bestaande voorzieningen tekortschieten) en collectief (via financiering van patiëntenorganisaties).

Individuele financiële steun

Door nierziekte kun je voor hogere kosten komen te staan. De Nierstichting biedt (financiële) steun, als andere landelijke en gemeentelijke regelingen hierin tekortschieten; onder voorwaarden en soms in samenwerking met Maatschappelijk Werk. Probeer dus eerst een beroep te doen op de wettelijke voorzieningen als de Zorgverzekeringswet, Wajong, of bijvoorbeeld individuele bijzondere bijstand. De medisch maatschappelijk werker kan ondersteuning bieden bij het aanvragen van van een tegemoetkoming.

In bepaalde gevallen biedt de Nierstichting financiële hulp aan nierpatiënten of gezinnen met een nierziek kind. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten bij langdurige ziekenhuisopnamen, tegemoetkoming vakantiekosten of kosten voor studie of sport. In de folder Financiële steun aan nierpatiënten kun je lezen onder welke voorwaarden je voor financiële ondersteuning door de Nierstichting in aanmerking komt. Voor het aanvragen van financiële hulp zijn speciale formulieren beschikbaar.

Download Aanvraagformulier financiële hulp >

Vakantiereizen en dialysefaciliteiten

Op vakantie kun je ontspannen en een beetje ontsnappen aan het dagelijkse leven. Juist als een nierziekte veel invloed heeft op je leven, is dat belangrijk. Uiteraard is extra voorbereiding noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege medicijnen of dialyse. De Nierstichting helpt je graag op weg. Met stacaravans en bungalows nabij dialysecentra in Nederland Duitsland en Frankrijk . En we regelen zo nodig je dialyse. Ook zijn er (buitenlandse) groepsreizen met begeleiding van gespecialiseerde zorg, zie vakantiereizen met dialysefaciliteiten.

Praktische informatie en lotgenotencontact: patiëntenorganisaties

Goede kwaliteit van leven verdient aandacht. Juist als je leven verandert door een nierziekte. Daarom biedt de Nierstichting informatie over sociale zekerheid (zorgverzekeringen, belastingen en arbeidswetgeving), lotgenotencontact en advies over bijvoorbeeld werk en sport. Dat doen we op collectief niveau: wij financieren de landelijke Nierpatiënten Vereniging Nederland en subsidiëren lokale nierpatiëntenorganisaties. Subsidie aanvragen? Kijk op Subsidie voor patiëntenorganisaties.

Informatie over financiële steun aan nierpatiënten

Informatie over financiële steun aan nierpatiënten

De Nierstichting verleent in sommige gevallen financiële steun aan nierpatiënten met een laag inkomen. In deze brochure vind je de voorwaarden.

Download de brochure