Leven gaat voor

Om te leven, moeten je nieren goed werken. Doen ze dit niet, dan is dialyse levensreddend, maar ook loodzwaar. Een transplantatie is vaak de beste behandeling, maar de wachtlijst is te lang. Daarom zet de Nierstichting alles op alles zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ├ęcht kunnen leven.

Wij doen er alles aan om het aantal donoren te vergroten en nierdonatie bij leven te stimuleren. En zetten vol in op preventie. Dat doen we door patiënten met nierschade vroeg op te sporen. We vragen aandacht voor minder zout in het eten en geven voorlichting. We investeren in baanbrekend stamcelonderzoek om op termijn hopelijk nierziekten te genezen. En we werken keihard aan een draagbare kunstnier. Een wereldwijde doorbraak voor nierpatiënten, want het geeft ze iets onbetaalbaars. Een beter levensperspectief én meer vrijheid om gewoon mens te kunnen zijn.

Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers, ambassadeurs en vele anderen die het leven liefhebben. Vanuit de overtuiging dat het altijd beter kan. Leven gaat voor, in alles wat we doen. Om onze doelen te bereiken ontwikkelden we een missie, visie en meerjarige strategie. 

De missie van de Nierstichting

Wij inspireren en stimuleren mensen om samen met ons alles op alles te zetten voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.

De visie van de Nierstichting

De Nierstichting wil écht verschil maken en legt zich niet neer bij de status quo van nierpatiënten. Daarom willen we daadkrachtig en met lef optreden en resultaatgericht werken.

De Nierstichting maakt verbinding met anderen om ons werk te realiseren. We stimuleren actieve en duurzame betrokkenheid onder vrijwilligers, donateurs en patiënten. We zetten waar nodig de expertise en invloed in van professionals, zorgaanbieders, wetenschappers, bedrijven, media en overheid.

De Nierstichting is optimistisch en gaat proactief te werk. We bepalen onze eigen agenda, nemen initiatief en jagen zaken aan. De Nierstichting zet zich bezield in voor (potentiële) nierpatiënten en hun omgeving, en luistert naar de samenleving. Als organisatie zijn we open, toegankelijk en benaderbaar.

Hoe werken we aan onze missie en visie?

Meerjarenstrategie

Passie voor leven is onze belangrijkste drijfveer. We beschreven onze ambities in onze Meerjarenstrategie.

Standpunten

De Nierstichting werkt vanuit overtuiging. Hieronder een aantal van onze standpunten.

Onze inspirator: Willem Kolff

De gedrevenheid van Willem Kolff, uitvinder van de kunstnier, is onze grote inspiratiebron.