Calls for proposals en beurzen

Dankzij inkomsten uit donaties stimuleert de Nierstichting wetenschappelijk onderzoek en innovaties die bijdragen aan een beter leven voor nierpatiënten. Als onderzoeker kun je via Calls for proposals een projectvoorstel indienen.

Een wetenschappelijke adviesraad, wetenschappers uit het veld én patiënten beoordelen de voorstellen. Voor studenten en promovendi zijn er beurzen beschikbaar voor studentonderzoek en stages in het buitenland en als bijdrage aan de drukkosten van een proefschrift.
 

Kolff Call for pre-proposals

De Nierstichting stelt binnen het Kolff Programma diverse beurzen beschikbaar voor getalenteerde nieronderzoekers. Ontvangers van een Kolff beurs zijn onderzoekers die écht een bijdrage willen leveren aan het versterken van het nieronderzoek en het nierveld in Nederland. De Nierstichting heeft een Call for pre-proposals geopend. De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is inmiddels verstreken.

Kolff Visiting Senior Scientist Beurs

Met nieuwe beurzen voor ervaren onderzoekers uit het buitenland stimuleert de Nierstichting internationale samenwerking binnen het nieronderzoek. De beurzen zijn het hele jaar door aan te vragen.

Kleine Kolff Beurzen

Kleine Kolff beurzen zijn beschikbaar voor studentonderzoek en buitenlandstages voor studenten en promovendi. Kleine Kolff beurzen zijn het hele jaar door aan te vragen.

Beurs Bijdrage proefschriften

Jaarlijks stelt de Nierstichting beurzen van maximaal € 400 beschikbaar als bijdrage aan de drukkosten van een proefschrift op het gebied van nefrologie of de zorg rond nierziekten.

Call Publiek-Private Projecten Nierstichting-Health Holland

Met de Public-Private Projects call slaan de Nierstichting en Health~Holland* de handen ineen. In deze call stimuleren we de samenwerking tussen toponderzoekers, opkomend onderzoekstalent, patiënten, zorgprofessionals en bedrijven om concrete oplossingen te ontwikkelen, die impact hebben op het leven van (toekomstige) nierpatiënten en/of die nierschade en -ziekten helpen te voorkomen. De Nierstichting heeft samen met Health~Holland* een Call for proposals geopend. In 2018 is € 1.300.000 beschikbaar voor het toekennen van twee Public-Private Projects. De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is inmiddels verstreken.

Consortia Call for pre-proposals

Het Consortia Programma van de Nierstichting steunt samenwerking die kan zorgen voor grote doorbraken. De Nierstichting heeft een Call for pre-proposals geopend. In 2018 is € 1.250.000 beschikbaar voor het toekennen van één Consortium Grant. De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is inmiddels verstreken.

Innovation Call for proposals

De Nierstichting stelt beurzen beschikbaar tot € 100.000 voor innovatieve onderzoeksprojecten die bijdragen aan meer kennis, nieuwe behandelingen en betere zorg rondom nierziekten. Zowel biomedische als gedrags- en sociaalwetenschappers zijn uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is inmiddels verstreken.

PhD Student Call for pre-proposals

Een succesvol promotieonderzoek kan een grote impuls geven aan een lopend nieronderzoek. De PhD Student Call for proposals staat open voor biomedische, gedrags- en sociaalwetenschappelijke onderzoeksprojecten. Een PhD Student beurs bedraagt maximaal € 260.000. De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is inmiddels verstreken.

Behavioural and Social Research Call for pre-proposals

In 2018 stelt de Nierstichting grote én kleine beurzen beschikbaar voor gedrags- en sociaalwetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven van (toekomstige) nierpatiënten. De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is inmiddels verstreken.

NierstichtingChallenge

Heb jij een concreet en direct toepasbaar idee voor verbetering van de zorg voor patiënten met nierfalen? Doe dan mee met de NierstichtingChallenge! Dan kan jouw idee als verbeterproject worden verspreid door heel Nederland. Er is ruimte voor maximaal 40 projecten en de subsidie per project is € 10.000. De Nierstichting biedt ondersteuning bij de verdere uitwerking van het initiatief. De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is inmiddels verstreken.